Tên đơn vị: Trường Hermann Gmeiner Đà Nẵng. Địa chỉ cơ quan: 15 Nguyễn Đình Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 0236.3847093-0236.3954340-0236.3951308 Email: hgs.danang@sosvietnam.org Fax: 0236.3847093

Tên đơn vị: Trường Hermann Gmeiner Đà Nẵng. Địa chỉ cơ quan: 15 Nguyễn Đình Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 0236.3847093-0236.3954340-0236.3951308 Email: hgs.danang@sosvietnam.org Fax: 0236.3847093

Tên đơn vị: Trường Hermann Gmeiner Đà Nẵng. Địa chỉ cơ quan: 15 Nguyễn Đình Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 0236.3847093-0236.3954340-0236.3951308 Email: hgs.danang@sosvietnam.org Fax: 0236.3847093

Tên đơn vị: Trường Hermann Gmeiner Đà Nẵng. Địa chỉ cơ quan: 15 Nguyễn Đình Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 0236.3847093-0236.3954340-0236.3951308 Email: hgs.danang@sosvietnam.org Fax: 0236.3847093

Tên đơn vị: Trường Hermann Gmeiner Đà Nẵng. Địa chỉ cơ quan: 15 Nguyễn Đình Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 0236.3847093-0236.3954340-0236.3951308 Email: hgs.danang@sosvietnam.org Fax: 0236.3847093

Tên đơn vị: Trường Hermann Gmeiner Đà Nẵng. Địa chỉ cơ quan: 15 Nguyễn Đình Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 0236.3847093-0236.3954340-0236.3951308 Email: hgs.danang@sosvietnam.org Fax: 0236.3847093

Tên đơn vị: Trường Hermann Gmeiner Đà Nẵng. Địa chỉ cơ quan: 15 Nguyễn Đình Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 0236.3847093-0236.3954340-0236.3951308 Email: hgs.danang@sosvietnam.org Fax: 0236.3847093

 

Thư ngỏ

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER ĐÀ NẴNG
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình
Tên đơn vị: Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng.
Địa chỉ cơ quan: 15 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại liên hệ: 0236.3847093-0236.3954340-0236.3951308
Email: hgs.danang@sosvietnam.org Fax: 0236.3847093
   - Trường Phổ thông Hermann Gmei...

NGÔI TRƯỜNG TUỔI 20

TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER ĐÀ NẴNG20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

NGÔI TRƯỜNG TUỔI 20 Th.s Nguyễn Thị Minh TuyếtBí thư chi bộ - Hiệu trưởng Suốt dải đất miền Trung mở cửa thấy biển quay đầu thấy núi, Đà Nẵng là thành phố tuyệt đẹp. Đà Nẵng mang trong mình một vẻ đẹp đa dạng, có cái hùng vĩ phóng khoáng của núi cao, có cái mênh mông trữ tình của biển cả, có...

Tin mới

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (áp dụng từ ngày 20-09-2021)

TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER ĐÀ NẴNG THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
xem tại đây


 

Quyết định về việc cấp học bổng Hermann Gmeiner năm học 2021-2022 cho học sinh trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng

Quyết định
về việc cấp học bổng Hermann Gmeiner năm học 2021-2022 cho học sinh trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng

Xem tại đây


 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO NĂM HỌC MỚI 2021-2022

xem tại đây


 

TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2021-2022

TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2021-2022
xem danh sách tại đây


 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022 

THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ XÉT CẤP HỌC BỔNG NĂM HỌC 2021-2022 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II (ONLINE)

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, xem tại đây


 

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH, HỌC PHÍ BẬC THPT NĂM HỌC 2021-2022 

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH, HỌC PHÍ BẬC THCS NĂM HỌC 2021-2022 

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH, HỌC PHÍ BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021-2022