Tên đơn vị: Trường Hermann Gmeiner Đà Nẵng. Địa chỉ cơ quan: 15 Nguyễn Đình Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 0236.3847093-0236.3954340-0236.3951308 Email: hgs.danang@sosvietnam.org Fax: 0236.3847093

Tên đơn vị: Trường Hermann Gmeiner Đà Nẵng. Địa chỉ cơ quan: 15 Nguyễn Đình Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 0236.3847093-0236.3954340-0236.3951308 Email: hgs.danang@sosvietnam.org Fax: 0236.3847093

Tên đơn vị: Trường Hermann Gmeiner Đà Nẵng. Địa chỉ cơ quan: 15 Nguyễn Đình Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 0236.3847093-0236.3954340-0236.3951308 Email: hgs.danang@sosvietnam.org Fax: 0236.3847093

Tên đơn vị: Trường Hermann Gmeiner Đà Nẵng. Địa chỉ cơ quan: 15 Nguyễn Đình Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 0236.3847093-0236.3954340-0236.3951308 Email: hgs.danang@sosvietnam.org Fax: 0236.3847093

Tên đơn vị: Trường Hermann Gmeiner Đà Nẵng. Địa chỉ cơ quan: 15 Nguyễn Đình Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 0236.3847093-0236.3954340-0236.3951308 Email: hgs.danang@sosvietnam.org Fax: 0236.3847093

Tên đơn vị: Trường Hermann Gmeiner Đà Nẵng. Địa chỉ cơ quan: 15 Nguyễn Đình Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 0236.3847093-0236.3954340-0236.3951308 Email: hgs.danang@sosvietnam.org Fax: 0236.3847093

Tên đơn vị: Trường Hermann Gmeiner Đà Nẵng. Địa chỉ cơ quan: 15 Nguyễn Đình Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 0236.3847093-0236.3954340-0236.3951308 Email: hgs.danang@sosvietnam.org Fax: 0236.3847093

 

Thư ngỏ

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER ĐÀ NẴNG
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình
Tên đơn vị: Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng.
Địa chỉ cơ quan: 15 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại liên hệ: 0236.3847093-0236.3954340-0236.3951308
Email: hgs.danang@sosvietnam.org Fax: 0236.3847093
   - Trường Phổ thông Hermann Gmei...

NGÔI TRƯỜNG TUỔI 20

TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER ĐÀ NẴNG20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

NGÔI TRƯỜNG TUỔI 20 Th.s Nguyễn Thị Minh TuyếtBí thư chi bộ - Hiệu trưởng Suốt dải đất miền Trung mở cửa thấy biển quay đầu thấy núi, Đà Nẵng là thành phố tuyệt đẹp. Đà Nẵng mang trong mình một vẻ đẹp đa dạng, có cái hùng vĩ phóng khoáng của núi cao, có cái mênh mông trữ tình của biển cả, có...

Tin mới

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022 

THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ XÉT CẤP HỌC BỔNG NĂM HỌC 2021-2022 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II (ONLINE)

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, xem tại đây


 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2021-2022 

KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

BẢNG KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021, xem kết quả tại đây


 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 9 VÀ 12 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2-KHỐI 9, 12 NĂM HỌC 2020-2021 xem tại đây


 

THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ XÉT CẤP HỌC BỔNG NĂM HỌC 2021-2022

TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022
vui lòng xem thông tin tuyển sinh tại đây
Link đăng ký trực tuyến: 
khối 1 https://bit.ly/39SrN0c
khối 6 https://bit.ly/3fTz6IS
khối 10 https://bit.ly/39OR7UI 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
xem tại đây


 

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

xem tại đây


 

LỰA CHỌN THỰC PHẨM TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG HỌC

Xem tại đây https://www.youtube.com/watch?v=kkNcu8jnvy4&feature=youtu.be