LIÊN HỆ

Trường Hermann Gmeiner Đà Nẵng.
Địa chỉ cơ quan: 15 Nguyễn Đình Chiểu – Phường Khuê Mỹ- Quận Ngũ Hành Sơn-Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại liên hệ: 0236.3847093-0236.3954340-0236.3951308 - Fax: 0236.3847093
Email: hgs.danang@sosvietnam.org

Sơ đồ :

 

Liên hệ qua Email :

Đại diện:
E-mail:
Nội dung: