GIỚI THIỆU - Công đoàn

CÔNG ĐOÀN

Công đoàn: 72 đoàn viên (42 đoàn viên cơ hữu)
- Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Thị Phượng
- Phó Chủ tịch công đoàn: Bùi Đức QuangCác tin liên quan khác :