GIỚI THIỆU - Đoàn đội

ĐOÀN ĐỘI

- Bí thư Đoàn trường:  Thầy Trần Xuân Lợi
- Phó Bí thư:  Thầy Lê Ngọc Nhân
- Tổng phụ trách đội:  Cô Tôn Nữ Diệu Hạnh Các tin liên quan khác :