GIỚI THIỆU - Tổ tự nhiên THCS

DANH SÁCH CÁC THẦY CÔ TRONG TỔ

Họ và tên Chuyên môn Chức vụ
Thầy Đoàn Hương Phú Giáo viên Toán TTCM
Cô Nguyễn Thị Nga Giáo viên Toán  
Thầy Lê Phước Nhanh Giáo viên Toán  
Cô Hồ Thị Cẩm Hồng Giáo viên Sinh học  
Cô Ngô Thị Lành Giáo viên Vật lí  
Thầy Huỳnh Mai Thuận Giáo viên Vật lí  
Cô Nguyễn Thị Diễm Giáo viên Hóa học  
Thầy Trần Xuân Lợi Giáo viên Tin học  
Thầy Nguyễn Quý Giáo viên Thể dục  

Các tin liên quan khác :