GIỚI THIỆU - Tổ tự nhiên THPT 
Các thầy cô trong tổ Chuyên môn Chức vụ
Thầy Võ Văn Tuấn Giáo viên Toán TTCM
Thầy Phạm Hưng Giáo viên Toán  
Thầy Đoàn Hương Phú Giáo viên Toán  
Thầy Bùi Đức Quang Giáo viên Toán  
Thầy Đỗ Viết Lân Giáo viên Toán  
Thầy Nguyễn Hồng Vi Giáo viên Toán  
Thầy Trần Xuân Lợi Giáo viên Toán  
Cô Nguyễn Thị Mai Sương Giáo viên Toán  
Cô Trần Thị Diệu Linh Giáo viên Toán  
Thầy Dương Hiển Quang Giáo viên Hóa  
Cô Nguyễn Thị Lệ Thủy Giáo viên Hóa  
Cô Trần Thị Ngọc Trang Giáo viên Hóa  
Cô Nguyễn Thị Diễm Giáo viên Hóa  
Cô Lê Thị Bội Tiên Giáo viên Vật lí   
Cô Ngô Hải Vân Giáo viên Vật lí  
Thầy Huỳnh Mai Thuận Giáo viên Vật lí  
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Vật lí  
Thầy Lê Ngọc Nhân Giáo viên Tin  
Thầy Bùi Hữu Bình Giáo viên Sinh  
Cô Hồ Thị Cẩm Hồng Giáo viên Sinh  
Cô Đỗ Thị Yến Giáo viên Sinh  
Thầy Vũ Thế Phương Giáo viên Thể dục  
Thầy Trần Cường Giáo viên Thể dục  


Các tin liên quan khác :