GIỚI THIỆU - Tổ tự nhiên THPT 
Các thầy cô trong tổ Chuyên môn Chức vụ
Thầy Võ Văn Tuấn Giáo viên Toán TTCM
Thầy Bùi Đức Quang Giáo viên Toán  
Cô Nguyễn Thị Thùy Dương Giáo viên Toán  
Thầy Nguyễn Hồng Vi Giáo viên Toán  
Cô Nguyễn Thị Lệ Thủy Giáo viên Hóa  
Cô Trần Thị Ngọc Trang Giáo viên Hóa  
Cô Lê Thị Bội Tiên Giáo viên Vật lí   
Cô Ngô Hải Vân Giáo viên Vật lí  
Thầy Lê Ngọc Nhân Giáo viên Tin  
Thầy Bùi Hữu Bình Giáo viên Sinh  
Thầy Vũ Thế Phương Giáo viên Thể dục  
Thầy Trần Cường Giáo viên Thể dục  
Thầy Đỗ Viết Lân Giáo viên Toán  
Cô Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Vật lí  
Cô Đỗ Thiện Tâm Giáo viên Sinh học  


Các tin liên quan khác :