GIỚI THIỆU - Tổ Xã hội THCS

DANH SÁCH CÁC THẦY CÔ TRONG TỔ

Họ và tên Chuyên môn Chức vụ
Cô Phan Thị Hiên Giáo viên Ngữ văn TTCM
Cô Nguyễn Thị Thùy Trâm Giáo viên Ngữ văn  
Cô Phạm Thị Linh Trang Giáo viên Ngữ văn  
Cô Nguyễn Thị Hường Giáo viên Lịch sử  
Cô Nguyễn Thị Thanh Bình Giáo viên Địa lí  
Cô Hường Thị Hồng Phước Giáo viên Tiếng anh  
Thầy Nguyễn Văn Quan Giáo viên Tiếng anh  
Cô Tôn Nữ Diệu Hạnh Giáo viên Âm nhạc  
Cô Ô Thùy Dương Giáo viên Mĩ thuật  


Các tin liên quan khác :