GIỚI THIỆU - Tổ Xã hội THPTDANH SÁCH CÁC THẦY CÔ TRONG TỔ

Họ và tên Chuyên môn Chức vụ
Cô Hồ Thị Thanh Nga Giáo viên Địa lí TTCM
Cô Trần Thị Điểm Giáo viên GDCD  
Thầy Nguyễn Việt Tuấn Giáo viên Tiếng Anh  
Cô Nguyễn Dương Như Khuê Giáo viên Tiếng Anh  
Cô Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Tiếng Anh  
Cô Lê Thị Phương Thảo Giáo viên Tiếng Anh  
Thầy Nguyễn Văn Quan Giáo viên Tiếng Anh  
Cô Nguyễn Thị Minh Tuyết Giáo viên Ngữ văn  
Cô Phan Thị Hiên Giáo viên Ngữ văn  
Thầy Phạm Hoài Bắc Giáo viên Ngữ văn  
Cô Nguyễn Thị Hợp Giáo viên Ngữ văn  
Cô Võ Thị Thủy Phượng Giáo viên Ngữ văn  
Cô Lương Thị Hiền Giáo viên Ngữ văn  
Cô Bùi Thị Như Ly Giáo viên Ngữ văn  
Cô Đặng Thị Diễm Phúc Giáo viên Lịch sử  
Cô Võ Thị Hiền Giáo viên Lịch sử  


Các tin liên quan khác :