GIỚI THIỆU - Tổ Xã hội THPTDANH SÁCH CÁC THẦY CÔ TRONG TỔ

Họ và tên Chuyên môn Chức vụ
Thầy Nguyễn Việt Tuấn Giáo viên Tiếng anh TTCM
Cô Trần Thị Điểm Giáo viên GDCD  
Thầy Phạm Hoài Bắc Giáo viên Ngữ văn  
Cô Nguyễn Dương Như Khuê Giáo viên Tiếng Anh  
Cô Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Tiếng Anh  
Cô Nguyễn Thị Hợp Giáo viên Ngữ văn  
Cô Hồ Thị Thanh Nga Giáo viên Địa lí  
Cô Võ Thị Thủy Phượng Giáo viên Ngữ văn  
Cô Lương Thị Hiền Giáo viên Ngữ văn  
Cô Đặng Thị Diễm Phúc Giáo viên Lịch sử  


Các tin liên quan khác :