TIN TỨC - Tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ XÉT CẤP HỌC BỔNG NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021
vui lòng xem thông tin tuyển sinh tại đây
Link đăng ký trực tuyến:
- Link đăng ký trực tuyến Lớp 1: https://forms.gle/LDn4J1iYsnBVVwDe7
- Link đăng ký trực tuyến Lớp 6: https://forms.gle/72AahHdSMG4A2okf6
- Link đăng ký trực tuyến Lớp 10: https://forms.gle/gcCxxpi4PjSZkGGo8
 
 
 


Các tin liên quan khác :

TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER THÔNG BÁO Về việc nhận hồ sơ tuyển sinh Lớp 10 Năm học 2019 – 2020


CHƯƠNG TRÌNH, HỌC PHÍ BẬC THPT NĂM HỌC 2019-2020


THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ CẤP HỌC BỖNG NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ CẤP HỌC BỖNG NĂM HỌC 2019-2020 xem tại đây

TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020
Vui lòng xem thông tin tuyển sinh
 xem tại đây

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018


Thông tin tuyển sinh năm học 2017-2018

Thông tin tuyển sinh:  
  Tuyển sinh   
  Nội Trú   

Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh nguyện vọng 2, 3 vào lớp 10 năm học 2014-2015