TIN TỨC - Tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2021-2022

 
 
 
 
 
 
 
 


Các tin liên quan khác :

THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ XÉT CẤP HỌC BỔNG NĂM HỌC 2021-2022

TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022
vui lòng xem thông tin tuyển sinh tại đây
Link đăng ký trực tuyến: 
khối 1 https://bit.ly/39SrN0c
khối 6 https://bit.ly/3fTz6IS
khối 10 https://bit.ly/39OR7UI


Trường PT Hermann Gmeiner Đà Nẵng thông báo danh sách học sinh Khối 10 năm học 2020-2021.


THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020-2021

Trường Phổ thông Hermann Gmeiner thông báo cam kết chất lượng giáo dục năm học 2020-2021, xem tại đây

HỌC PHÍ CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2020-2021


THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ XÉT CẤP HỌC BỔNG NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021
vui lòng xem thông tin tuyển sinh tại đây
Link đăng ký trực tuyến:
- Link đăng ký trực tuyến Lớp 1: https://forms.gle/LDn4J1iYsnBVVwDe7
- Link đăng ký trực tuyến Lớp 6: https://forms.gle/72AahHdSMG4A2okf6
- Link đăng ký trực tuyến Lớp 10: https://bitly.com.vn/ctVwZ

THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ CẤP HỌC BỖNG NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ CẤP HỌC BỖNG NĂM HỌC 2019-2020 xem tại đây

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018


Thông tin tuyển sinh năm học 2017-2018

Thông tin tuyển sinh:  
  Tuyển sinh   
  Nội Trú   

Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh nguyện vọng 2, 3 vào lớp 10 năm học 2014-2015