TIN TỨC - Tuyển sinh

TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2021-2022

TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2021-2022
xem danh sách tại đây


Các tin liên quan khác :

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022


THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ XÉT CẤP HỌC BỔNG NĂM HỌC 2021-2022


THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH, HỌC PHÍ BẬC THPT NĂM HỌC 2021-2022


THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH, HỌC PHÍ BẬC THCS NĂM HỌC 2021-2022


THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH, HỌC PHÍ BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021-2022


THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2021-2022


THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ XÉT CẤP HỌC BỔNG NĂM HỌC 2021-2022

TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022
vui lòng xem thông tin tuyển sinh tại đây
Link đăng ký trực tuyến: 
khối 1 https://bit.ly/39SrN0c
khối 6 https://bit.ly/3fTz6IS
khối 10 https://bit.ly/39OR7UI


THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020-2021

Trường Phổ thông Hermann Gmeiner thông báo cam kết chất lượng giáo dục năm học 2020-2021, xem tại đây

HỌC PHÍ CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2020-2021