TIN TỨC -

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I
- Thời khóa biểu buổi SÁNG: tại đây
- Thời khóa biểu buổi CHIỀU: tại đây


Các tin liên quan khác :

Quy chế chuyên môn năm học 2017-2018

Xem tại đây

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018

xem tại đây