TIN TỨC - Tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ XÉT CẤP HỌC BỔNG NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021
vui lòng xem thông tin tuyển sinh tại đây
Link đăng ký trực tuyến:
- Link đăng ký trực tuyến Lớp 1: https://forms.gle/LDn4J1iYsnBVVwDe7
- Link đăng ký trực tuyến Lớp 6: https://forms.gle/72AahHdSMG4A2okf6
- Link đăng ký trực tuyến Lớp 10: https://bitly.com.vn/ctVwZ
 


Các tin liên quan khác :