THÔNG TIN HỌC SINH - Thành tích tiêu biểu

MỘT SỐ THÀNH TÍCH CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER ĐÀ NẴNG TỪ NĂM HỌC 2011-2012 ĐẾN NĂM HỌC 2017-2018

MỘT SỐ THÀNH TÍCH CỦA TRƯỜNG  PHỔ THÔNG

HERMANN GMEINER ĐÀ NẴNG

TỪ NĂM HỌC 2011-2012 ĐẾN NĂM HỌC 2017-2018

 Trong nhiều năm qua, nỗ lực phấn đấu của nhà trường đã mang về những thành quả tích cực. Điển hình một số danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng mà tập thể nhà trường nhận được trong những năm gần đây:
1.     Danh hiệu thi đua:   

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2011 – 2012

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 6949/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

2012 – 2013

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 5747/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

20132014

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 5160/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

2014 2015

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 6614/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

2015  2016

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Quyết định số 2443/QĐ-SGDĐT ngày 12/7/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 5801/QĐ-UBND  ngày 26/8/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

20162017

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Quyết định số 1107/QĐ-SGDĐT ngày 20/7/2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 4565/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

 

Cờ Thi đua của UBND Thành phố

Quyết định số 4702/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

2017 2018

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Quyết định số 951/QĐ-SGDĐT ngày 19/7/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 3649/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Cờ Thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 


2.    
Hình thức khen thưởng: 

Năm học

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

20122013

Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

20132014

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 4997/QĐ-BGDĐT ngày 29/10/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

20142015

Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 6409/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

20152016

Bằng khen: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 4504/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

20162017

Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 4565/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Bằng khen Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Quyết định số 1598/QĐ-LĐTBXH ngày 21/11/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 5303/QĐ-BGDĐT ngày 08/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

20172018

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 3247/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Hằng năm trường có nhiều giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ Thi đua cơ sở, giáo viên dạy giỏi các cấp, nhiều cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND quận ngũ Hành Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ngũ Hành Sơn tặng giấy khen. Một số thầy cô giáo được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc”, được các ngành chức năng trên địa bàn ghi nhận.

Liên tục từ năm học 2010-2011 đến nay, trường nhận giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn tặng cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về thực hiện tốt An toàn giao thông, thực hiện tốt Chỉ thị 24-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng, thực hiện tốt việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn về thực hiện tốt Công trình xanh…Các tin liên quan khác :