THÔNG TIN HỌC SINH - Thành tích tiêu biểu

Thành tích học sinh năm học 2012-2013

VINH DANH NHỮNG HỌC SINH TIÊU BIỂU 

NĂM HỌC 2012-2013 

STT

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

LỚP

THÀNH TÍCH

1

Nguyễn Văn Lạc Việt

1/1

- Giải KK Vở sạch chữ đẹp cấp Quận

2

Hà Thảo Vân

2/1

- Giải Ba Vở sạch chữ đẹp Thành phố
- Giải Nhất Vở sạch chữ đẹp cấp Quận

3

Phan Hiền Thảo Nhi

3/1

- Giải Nhì Olympic Tiếng Anh Internet cấp Quận
- Giải Nhì Giải Toán qua mạng cấp Quận
- Giải Ba Vở sạch chữ đẹp cấp Quận

4

Dương Hiển Minh Phúc

3/1

- Giải Ba Giải Toán qua mạng cấp Quận

5

Dương Hiển Minh Quân

3/1

- Giải KK Giải Toán qua mạng cấp Quận

6

Nguyễn Đặng Ngọc Minh

3/1

- Giải KK Vở sạch chữ đẹp cấp Quận

7

Nguyễn Hoàng Hương Giang

 4/1

- Giải Ba Vở sạch chữ đẹp cấp Thành phố
- Giải Nhất Vở sạch chữ đẹp cấp Quận
- Giải Nhất  HSG Tiếng Anh cấp Quận

8

Huỳnh Thị Mỹ Tâm

4/1

- Giải KK Vở sạch chữ đẹp cấp Quận
- Giải KK Khảo sát HSG Toán cấp Quận
- Giải Ba Tin học trẻ cấp Quận

9

Nguyễn Nho Minh Uyên

4/1

- Giải Ba HSG Tiếng Việt cấp Quận
- Giải KK Vở sạch chữ đẹp cấp Quận

10

Trần Nhật Minh

5/1

- Giải Nhất HSG môn Toán cấp Thành phố
- Giải Ba Tin học trẻ cấp Thành phố
- Giải Nhì Giải Toán qua mạng cấp Quận
- Giải KK Tin học trẻ cấp Quận

11

Trương Văn Hùng

5/1

- Giải Ba Tin học trẻ cấp Thành phố
- Giải Ba Vở sạch chữ đẹp cấp Quận
- Giải Ba Tin học trẻ cấp Quận

12

Võ Thị Nguyệt Lâm

5/1

- Giải Nhì HSG môn Tiếng Việt cấp Thành phố
- Giải KK Vở sạch chữ đẹp cấp Quận

13

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

5/1

- Giải KK HSG môn Tiếng Anh cấp Thành phố
- Giải KK Vở sạch chữ đẹp cấp Quận

14

Nguyễn Thanh Bình

6/2

- Giải KK Olympic Tiếng Anh Internet cấp Quận

15

Phan Thanh Thuỷ Tiên

7/1

- Giải Ba Vẽ tranh “Em yêu Biển-Đảo quê hương” TP
- Giải Nhất Vẽ tranh “Tuổi trẻ Ngũ Hành Sơn với Biển đảo”
- Giải KK Olympic Tiếng Anh Internet cấp Quận

16

Lê Văn Lào

7/1

- Giải Nhất đơn nam Cầu lông cấp Quận

17

Nguyễn Khánh Hà

7/2

- Giải Ba Olympic Tiếng Anh Internet cấp Quận

18

Đinh Thị Tối

7/2

- Giải Nhất Cờ vua cấp Quận
- Giải Ba đơn nữ Cầu lống cấp Quận
- Giải Ba Vẽ tranh “Tuổi trẻ Ngũ Hành Sơn với Biển đảo”

19

Hồ Minh Tuyên

8/1

- Giải Nhì HSG Môn Toán lớp 8 cấp Quận
- Giải Nhất Cờ vua cấp Quận
- Giải KK Giải Toán qua mạng cấp Quận 

20

Nguyễn Thị Đoan Thanh

8/1

- Giải Nhất HSG Môn Tiếng Anh lớp 8 cấp Quận
- Giải Nhì Olympic Tiếng Anh Internet cấp Quận

21

Nguyễn Trọng Nghĩa

8/1

- Giải Nhì HSG Môn Toán lớp 8 cấp Quận

22

Trần Thị Phương Linh

8/1

- Giải KK HSG Môn Tiếng Anh lớp 8 cấp Quận

23

Nguyễn Võ Quốc

8/1

- Giải Ba Đẩy gậy cấp Quận

24

Đỗ Trung Châu

8/2

- Giải Nhì HSG Môn Tiếng Anh lớp 8 cấp Quận

25

Nguyễn Thị Quỳnh Nhi

8/2

- Giải Ba HSG Môn Tiếng Anh lớp 8 cấp Quận
- Giải KK Olympic Tiếng Anh Internet cấp Quận

26

Trần Nguyễn Lệ Quyên

8/2

- Giải KK HSG Môn Văn lớp 8 cấp Quận

27

Phạm Thanh Thủy

8/2

- Giải KK HSG Môn Văn lớp 8 cấp Quận

28

Hồ Hoàng Phương

8/2

- Giải Ba HSG Môn Tiếng Anh lớp 8 cấp Quận

29

Phạm Quốc Đông

8/2

- Giải Nhất Đẩy gậy cấp Quận

30

Hồ Văn Hùng

8/2

- Giải Nhì đôi nam Cầu lông cấp Quận

31

Đinh Văn Nguyên

8/2

- Giải Nhì đơn nam Cầu lông cấp Quận

32

Đinh Văn Sang

8/2

- Giải Nhì môn Bóng đá cấp Thành phố

33

Phan Thị Diệu

9/1

- Giải Ba HSG Môn Địa lý lớp 9 Thành phố

34

Nguyễn Ngọc Thiên Nghĩa

9/1

- Giải KK HSG Môn Địa lý lớp 9 Thành phố

35

Trần Hà Mi

9/1

- Giải Nhất HSG Môn Sinh học lớp 9 Thành phố

36

Hoàng Thị Sáu

9/1

- Giải Nhì Cờ vua cấp Quận

37

Huỳnh Minh Hoàng

9/1

- Giải Ba Đẩy gậy cấp Quận

38

Trần Thị Thu Hà

9/2

- Giải Nhất HSG Môn Sinh học lớp 9 Thành phố
- Giải KK Vẽ tranh “Tuổi trẻ Ngũ Hành Sơn với Biển đảo”

39

Mai Thị Quỳnh Thắm

9/2

- Giải Nhất Vẽ tranh “Em yêu Biển-Đảo quê hương” TP

40

Đinh Văn Hai

9/2

- Giải Nhì môn Bóng đá cấp Thành phố

41

Phạm Viết Hiệp

9/2

- Giải Nhì đôi nam Cầu ong cấp Quận

42

Đinh Văn Hai

9/2

- Giải Ba Đẩy gậy cấp Quận

43

Nguyễn Văn Khương

10/1

- Giải Nhì HSG môn Toán lớp 10 Thành phố

44

Sầm Thị Sen

10/1

- Giải Nhì HSG môn Văn lớp 10 Thành phố

45

Lâm Xuân Tráng

10/1

- Giải KK HSG môn Sinh học lớp 10 Thành phố

46

Nguyễn Văn Hân

10/2

- Giải Ba HSG môn Toán lớp 10 Thành phố

47

Đoàn Thị Đây

10/2

- Giải Ba HSG môn Địa lý lớp 10 Thành phố

48

Dương Quang Vĩnh

10/2

- Giải KK HSG môn Toán lớp 10 Thành phố

49

Trần Minh Tâm

10/2

- Giải Ba môn cờ vua Thành phố

50

Tô Văn Nhân

11/1

- Giải KK HSG môn Hóa lớp 11 Thành phố

51

Nguyễn Hương Quỳnh Vân

11/1

- Giải KK HSG môn Tiếng Anh lớp 11 Thành phố

52

Bùi Thị Hồng Duyên

11/2

- Giải KK HSG môn Hóa lớp 11 Thành phố

53

Phạm Thị Thu Hà

11/2

- Giải KK HSG môn Văn lớp 11 Thành phố

54

Hoàng Ngọc Nam Anh

11/3

- Giải Ba HSG môn Sinh học lớp 11 Thành phố

55

Phạm Thị Đông Tú

11/3

- Giải KK HSG môn Sinh học lớp 11 Thành phố

56

Nguyễn Thị Ngọc Mai

11/3

- Giải KK HSG môn Lịch sử lớp 11 Thành phố

57

Dương Ngọc Cương

11/3

- Giải KK HSG môn Địa lý lớp 11 Thành phố

58

Nguyễn Trần Ngọc Duyên

11/3

- Giải KK HSG môn Địa lý lớp 11 Thành phố

59

Đặng Thị Thanh Hiền

11/4

- Giải KK HSG môn Sinh học lớp 11 Thành phố

60

Nguyễn Thị Chớ

12/1

- Giải KK HSG Môn Văn lớp 12 Thành phố

61

Trương Thị Thanh Nhàn

12/2

- Giải Nhì HSG Môn Văn lớp 12 Thành phố

62

Huỳnh Thị Thúy Tâm

12/3

- Giải Ba HSG Môn Văn lớp 12 Thành phố

63

Lê Huỳnh Bảo

12/3

- Giải KK HSG môn Toán lớp 12 Thành phố

64

Đội văn nghệ

Tiểu học- THCS

- Giải B Văn nghệ Thành phố

65

Đội Nam-Nữ

Tiểu học

- Giải Ba Kéo co cấp Quận

66

Đội Nam

THCS

- Giải Nhất Kéo co Nam cấp Quận

67

Đội nữ

THCS

- Giải Ba Kéo co cấp Quận

68

Đội Vẽ

THCS

- Giải KK vẽ Tranh “Biển đảo quê em”  Thành phố

69

Đội văn nghệ

THPT

- Giải KK Ban nhóm nhạc cấp Thành phố

70

Tập thể  chi đoàn

11/2

- Giải Ba Chi đoàn giỏi cấp quận

71

Đội Bóng đá nam

THPT

- Vô địch Bóng đá nam cấp Thành phố

72

Đoàn –Đội

Tập thể

- Giải KK Panô ảnh “Tuổi trẻ Ngũ Hành Sơn với Biển đảo”

 Các tin liên quan khác :