THÔNG TIN HỌC SINH - Thành tích tiêu biểu

Vinh danh những học sinh tiêu biểu năm học 2015-2016

VINH DANH NHỮNG HỌC SINH TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2015-2016

Stt Họ và tên Lớp Thành tích
01 Đỗ Hường Khánh Đan 1/1 - Giải Nhì thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Việt cấp Quận
02 Đỗ Hường Khánh Đan 1/1 - Giải Ba thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Việt cấp TP.
03 Hường Quang 1/1 - Giải Ba thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Việt cấp TP.
04 Nguyễn Hoàng Thiên An 3/1 - Giải KK thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Việt cấp TP.
05 Nguyễn Văn Lạc Việt 4/1 - Giải Nhất thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
06 Nguyễn Văn Lạc Việt 4/1 - Giải Nhất thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Việt cấp Quận
07 Nguyễn Văn Lạc Việt 4/1 - Giải Ba thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Việt cấp TP.
08 Nguyễn Văn Lạc Việt 4/1 - Giải Ba khảo sát môn Toán lớp 4 cấp Quận
09 Nguyễn Văn Lạc Việt 4/1 - Giải KK thi Tin học trẻ cấp Quận
10 Đỗ Trí Viên 4/1 - Giải Ba thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Việt cấp Quận
11 Đỗ Trí Viên 4/1 - Giải Ba thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Việt cấp TP.
12 Đỗ Trí Viên 4/1 - Giải Ba khảo sát môn Toán lớp 4 cấp Quận
13 Lê Thị Phương Nam 4/1 - Giải KK khảo sát môn Tiếng Việt lớp 4 cấp Quận
14 Nguyễn Mai Phương 4/1 - Giải KK khảo sát môn Tiếng Việt lớp 4 cấp Quận
15 Hồ Dương Bảo Ngọc 5/1 - Giải Bạc Olympic Tiếng Việt lớp 5 cấp Thành phố
16 Nguyễn Cảnh Trường Tịnh 5/1 - Giải Đồng Olympic Toán lớp 5 cấp Thành phố
17 Nguyễn Cảnh Trường Tịnh 5/1 - Giải KK thi Tin học trẻ cấp quận
18 Phan Đặng Tố Uyên 5/1 - Giải KK thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
19 Huỳnh Trung Đạt 5/1 - Huy chương đồng môn Bóng đá nam TH (Đồng đội) HKPĐ toàn quốc Khu vực III lần thứ IX năm 2016.
20 Phan Hiền Thảo Nhi 6/1 - Giải Nhì thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
21 Phan Hiền Thảo Nhi 6/1 - Giải Nhất thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Anh cấp Quận
22 Phan Hiền Thảo Nhi 6/1 - Giải Nhì thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Việt cấp Quận
23 Phan Hiền Thảo Nhi 6/1 - Giải Ba thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Việt cấp TP.
24 Phan Hiền Thảo Nhi 6/1 - Giải Ba thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Anh cấp TP.
25 Dương Hiển Minh Phúc 6/1 - Giải Ba thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Việt cấp Quận
26 Dương Hiển Minh Phúc 6/1 - Giải Ba thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Việt cấp TP.
27 Dương Hiển Minh Phúc 6/1 - Giải Ba thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Anh cấp TP.
28 Đỗ Minh Hằng 6/2 - Giải Nhì thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
29 Hà Nguyễn Minh Khuê 6/2 - Giải KK thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
30 Phạm Công Tâm 6/2 - Giải KK thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
31 Dương Hiển Minh Quân 6/2 - Giải Ba thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Việt cấp TP.
32 Dương Hiển Minh Quân 6/2 - Giải Ba thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Anh cấp TP.
33 Nguyễn Hoàng Hương Giang 7/1 - Giải Nhất thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
34 Nguyễn Hoàng Hương Giang 7/1 - Giải KK thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Anh cấp Quận
35 Nguyễn Hoàng Hương Giang 7/1 - Giải KK thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Anh cấp TP.
36 Phạm Trần Hoài An 7/1 - Giải Nhì thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
37 Phạm Trần Hoài An 7/1 - Giải KK thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Anh cấp TP.
38 Nguyễn Nho Minh Uyên 7/1 - Giải Ba thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
39 Nguyễn Nho Minh Uyên 7/1 - Giải KK thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Việt cấp TP.
40 Nguyễn Nho Minh Uyên 7/1 - Giải KK thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Anh cấp TP.
41 Ngô Bảo Duy 7/1 - Giải KK thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
42 Mi Phương Nguyên 7/2 - Giải Nhất thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
43 Nguyễn Lương Trung 7/2 - Giải Ba thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
44 Nguyễn Lương Trung 7/2 - Giải Nhất thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Việt cấp Quận
45 Nguyễn Lương Trung 7/2 - Giải Ba thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Anh cấp Quận
46 Nguyễn Lương Trung 7/2 - Giải KK thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Anh cấp TP.
47 Huỳnh Thị Mỹ Tâm 7/2 - Giải KK thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
48 Nguyễn Đăng Khoa 7/2 - Giải KK thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
49 Nguyễn Đăng Khoa 7/2 - Giải Ba thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Việt cấp Quận
50 Nguyễn Đăng Khoa 7/2 - Giải KK thi giải Toán qua mạng Internet bằng Tiếng Việt cấp TP.
51 Tô Minh Thịnh 7/2 - Giải KK thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
52 Phan Hà Trí Đức 7/2 - Giải Nhất môn Bóng bàn cấp Quận.
53 Trần Minh Phúc 7/2 - Giải Ba Cá nhân nam nhóm1 – Cầu long cấp Quận
54 Đinh Thị Thu Na 7/2 - Giải KK thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
55 Nguyễn Văn Vũ 8/1 - Giải Nhì học sinh giỏi môn Toán lớp 8 cấp Quận.
56 Trương Văn Hùng 8/1 - Giải Ba học sinh giỏi môn Toán lớp 8 cấp Quận.
57 Nguyễn Thị Thanh Trúc 8/1 - Giải Ba thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
58 Nguyễn Thị Thanh Trúc 8/1 - Giải KK học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 cấp Quận.
59 Nguyễn Lê Gia Hân 8/1 - Giải KK học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 8 cấp Quận.
60 Võ Thị Nguyệt Lâm 8/1 - Giải KK thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
61 Mai Huỳnh Hồng My 8/1 - Giải KK thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
62 Nguyễn Anh Thi 8/1 - Giải KK vẽ tranh cấp Thành phố.
63 Bùi Minh Sương 9/1 - Giải Nhì học sinh giỏi môn Sinh học  lớp 9 cấp Thành phố
64 Phan Thị Kim Hằng 9/1 - Giải KK học sinh giỏi môn Ngữ văn học  lớp 9 cấp Thành phố
65 Nguyễn Thị Ngọc Trang 9/1 - Giải KK học sinh giỏi môn Ngữ văn học  lớp 9 cấp Thành phố
66 Phan Kiều Trọng Trí 9/2 - Giải Nhất thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
67 Phan Kiều Trọng Trí 9/2 - Giải Ba học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp Thành phố
68 Phan Kiều Trọng Trí 9/2 - Giải Ba thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Thành phố.
69 Nguyễn Thanh Bình 9/2 - Giải Ba thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
70 Nguyễn Thanh Bình 9/2 - Giải KK học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp Thành phố. 
71 Nguyễn Thanh Bình 9/2 - Giải KK thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Thành phố.
72 Lương Xuân Hạ 9/2 - Giải Ba học sinh giỏi môn Sinh học  lớp 9 cấp Thành phố
73 Trần Thị Thuỳ Dung 9/2 - Giải Ba học sinh giỏi môn Sinh học  lớp 9 cấp Thành phố
74 Nguyễn Thị Thanh Tâm 9/2 - Giải KK học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 cấp Thành phố.
75 A Sư 9/2 - Giải Ba nhảy xa cấp Quận.
76 Võ Minh Đức 10/1 - Giải Nhì môn Hiểu biết chung Hội thao GDQP-AN cấp Thành phố.
77 Lê Văn Lào 10/2 - Giải Nhì môn Hiểu biết chung Hội thao GDQP-AN cấp Thành phố.
78 Lê Thị Minh Kha 11/1 - Giải Nhất môn Ném lựu đạn Hội thao GDQP-AN cấp Thành phố.
79 Lê Thị Minh Kha 11/1 - Giải Nhì môn Hiểu biết chung Hội thao GDQP-AN cấp Thành phố.
80 Lê Thị Minh Kha 11/1 - Giải Ba môn Tháo lắp súng AK Hội thao GDQP-AN cấp Thành phố.
81 Nguyễn Nguyên Phương 11/1 - Giải KK thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Thành phố.
82 Đinh Văn Nguyên 11/2 - Giải Nhì môn Hiểu biết chung Hội thao GDQP-AN cấp Thành phố.
83 Đinh Văn Nguyên 11/2 - Giải Ba môn Ném lựu đạn Hội thao GDQP-AN cấp Thành phố.
84 Đinh Văn Nguyên 11/2 - Giải KK môn Tháo lắp súng AK Hội thao GDQP-AN cấp Thành phố.
85 Lê Nguyễn Bá Phúc 11/2 - Giải Nhì môn Ném lựu đạn Hội thao GDQP-AN cấp Thành phố.
86 Lê Nguyễn Bá Phúc 11/2 - Giải Ba môn Hiểu biết chung Hội thao GDQP-AN cấp Thành phố.
87 Lê Nguyễn Bá Phúc 11/2 - Huy chương Đồng bơi 100m tự do cấp Thành phố.
88 Trần Hà Mi 12/1 - Giải B cuộc thi “Cảm nhận về bức thư đầu tiên Bác Hồ gửi cho ngành giáo dục cấp Thành phố
89 Trần Hà Mi 12/1 - Giải Nhất môn Hiểu biết chung Hội thao GDQP-AN cấp Thành phố.
90 Phan Thị Diệu 12/1 - Giải Ba học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 cấp Thành phố 
91 Lê Minh Long 12/1 - Giải Ba học sinh giỏi môn Tiếng anh lớp 12 cấp Thành phố
92 Lê Minh Long 12/1 - Giải Nhì môn Hiểu biết chung Hội thao GDQP-AN cấp Thành phố.
93 Lê Minh Long 12/1 - Giải KK môn Chiến thuật Hội thao GDQP-AN cấp Thành phố.
94 Nguyễn Văn Tú 12/1 - Giải KK môn Hiểu biết chung Hội thao GDQP-AN cấp Thành phố.
95 Nguyễn Văn Tú 12/1 - Giải KK môn Chiến thuật Hội thao GDQP-AN cấp Thành phố.
96 Đàm Văn Hoàng Bửu 12/1 - Giải KK học sinh giỏi môn Hoá học lớp 12 cấp Thành phố
97 Nguyễn Thị Thu Hà 12/1 - Giải KK học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 12 cấp Thành phố
98 Tập thể THCS - Giải Ba đôi nữ Cầu lông cấp Quận.
99 Tập thể THCS - Giải Ba đôi nam Cầu lông cấp Quận.
100 Tập thể THCS - Vô địch bóng đá Nam cấp Quận
101 Tập thể THCS - Giải KK Hội thi lồng đèn cấp Thành phố.
102 Tập thể THCS - Giải KK toàn đoàn “Ngày hội tuổi thơ” cấp Quận.
103 Tập thể THPT - Giải Nhì cuộc thi tìm hiểu ASEAN cấp Thành phố
104 Tập thể THPT - Giải KK cuộc thi tìm hiểu ASEAN cấp Thành phố
105 Tập thể THPT - Giải Nhì thiết kế thời trang “Môi trường” cấp Thành phố
106 Tập thể THPT - Giải Nhì Vẽ tranh “Môi trường” cấp Thành phố
107 Tập thể THPT - Giải Nhì Dân vũ cấp Thành phố
108 Tập thể THPT - Giải Ba toàn đoàn “Môi trường” cấp Thành phố
109 Tập thể THPT - Giải B Văn nghệ “Giai điệu quê hương” cấp Thành phố
110 Tập thể THPT - Giải Nhì đồng đội môn Điều lệnh đội hình đội ngũ Hội thao GDQP-AN cấp Thành phố.
111 Tập thể THPT - Giải Nhì đồng đội môn Băng bó cứu thương Hội thao GDQP-AN cấp Thành phố.
112 Tập thể THPT - Giải Nhất toàn đoàn Hội thao GDQP-AN cấp Thành phố.
113 Tập thể THCS - Giải III bóng đá THCS báo Đà Nẵng lần thứ V.
 

Các tin liên quan khác :