THÔNG TIN HỌC SINH - Thành tích tiêu biểu

Vinh danh những học sinh tiêu biểu năm học 2016-2017

TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER
VINH DANH NHỮNG HỌC SINH TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2016-2017
---------------------------------------------------- 
Stt Họ và tên học sinh Lớp Thành tích
1 Đỗ Hường Khánh Đan 2/1 - Giải Nhất thi Violympic môn Toán tiếng Việt trên Internetcấp Quận
2  Trần Ngô Kim Ngân  2/1 - Giải Nhì thi Violympic môn Toán tiếng Việt trên Internet cấp Quận 
Hường Quang   2/1 - Giải KK thi Violympic môn Toán tiếng Việt trên Internet cấp Quận  
4  Nguyễn Võ Thiên An   3/1 - Giải KK thi Violympic t môn Toán tiếng Việt trên Internet cấp Quận 
5 Huỳnh Thị Thanh Bình   4/1 - Giải Ba Khảo sát học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4 cấp Quận
6 Nguyễ Hoàng Thiên An  4/1  - Giải Ba Khảo sát học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4 cấp Quận 
7 Nguyễn Hoàng Thiên An 4/1  - Giải KK thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận. 
8 Võ Nguyên Anh 4/1  - Giải Ba Khảo sát học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4 cấp Quận 
9 Nguyễn Hoàng Nguyên Quân  4/1  - Giải KK Khảo sát học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4 cấp Quận 
10 Bùi Thanh Bình 4/1 - Giải KK Khảo sát học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4 cấp Quận
11 Nguyễn Đỗ Như Quỳnh 4/1 - Giải KK Khảo sát học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4 cấp Quận
12 Nguyễn Văn Lạc Việt 5/1 - Giải KK thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quốc gia.
13 Nguyễn Văn Lạc Việt 5/1 - Giải Nhất thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
14 Nguyễn Văn Lạc Việt 5/1 - Giải Ba thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Thành phố.
15 Nguyễn Văn Lạc Việt 5/1 - Giải Nhì thi Violympic môn Toán tiếng Việt trên Internet cấp Quận 
16 Nguyễn Văn Lạc Việt 5/1 - Giải Nhất thi Violympic môn Toán tiếng Anh trên Internet cấp Quận 
17 Nguyễn Văn Lạc Việt 5/1 - Giải KK Tin học trẻ cấp Quận.
18 Nguyễn Văn Lạc Việt 5/1 - Giải Nhì Olympic Toán Ngày hội tiểu học cấp Thành phố
19 Đỗ Trí Viên 5/1 - Giải Nhì thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
20 Đỗ Trí Viên 5/1 - Giải Ba thi Violympic Internet môn Toán tiếng Việt cấp Quận 
21 Đỗ Trí Viên 5/1 - Giải Ba Olympic Tiếng Việt Ngày hội tiểu học cấp Thành phố
22 Huỳnh Trung Đạt 6/1 - Đoạt huy chương Đồng Bóng đá nam HKPĐ toàn Quốc.
23 Phan Đăng Tố Uyên 6/1 - Giải Ba thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
24 Phan Hiền Thảo Nhi 7/1 - Giải Nhất thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
25 Phan Hiền Thảo Nhi 7/1 - Giải Nhất thi Violympic môn Vật lý trên Internetcấp Quận 
26 Phan Hiền Thảo Nhi 7/1 - Giải Nhì thi Violympic môn Toán tiếng Việt trên Internet cấp Quận 
27 Phan Hiền Thảo Nhi 7/1 - Giải Nhì thi Violympic môn Toán tiếng Anh trên Internet cấp Quận 
28 Dương Hiển Minh Quân 7/1 - Giải KK thi Violympic môn Toán tiếng Việt trên Internet cấp Quận 
29 Dương Hiển Minh Quân 7/1 - Giải Ba môn Bơi lội cấp Quận
30 Dương Hiển Minh Quân 7/1 - Giải Nhì cuộc thi Robothon cấp Thành phố 
31 Dương Hiển Minh Phúc  7/2  - Giải Ba thi Violympic Internet môn Toán tiếng Việt cấp Quận  
32 Dương Hiển Minh Phúc 7/2 - Giải Ba môn Bơi lội cấp Thành phố
33 Dương Hiển Minh Phúc 7/2 - Giải Ba môn Bơi lội cấp Quận
34 Đỗ Minh Hằng 7/2 - Giải Nhất thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
35 Đỗ Minh Hằng 7/2 - Giải KK thi Violympic môn Vật lý trên Internet cấp Quận 
36 Hà Nguyễn Minh Khuê 7/2 - Giải KK thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
37 Nguyễn Hoàng Hương Giang 8/1 - Giải Nhất thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
38 Nguyễn Hoàng Hương Giang 8/1 - Giải Nhất thi Violympic môn Vật lý trên Internet cấp Quận 
39 Nguyễn Hoàng Hương Giang 8/1 - Giải Nhì học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 cấp Quận.
40 Nguyễn Hoàng Hương Giang 8/1 - Giải KK thi Violympic  môn Toán tiếng Anh trên Internet cấp Quận
41 Phạm Trần Hoài An 8/1 - Giải Nhì thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
42 Phạm Trần Hoài An 8/1 - Giải KK học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 cấp Quận.
43 Nguyễn Nho Minh Uyên 8/1 - Giải Nhì học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 8 cấp Quận.
44 Nguyễn Nho Minh Uyên 8/1 - Giải KK thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
45 Nguyễn Lương Trung 8/2 - Giải Đồng thi giải Toán qua Internet cấp Quốc gia.
46 Nguyễn Lương Trung 8/2 - Giải Nhì học sinh giỏi môn Toán lớp 8 cấp Quận.
47 Nguyễn Lương Trung 8/2 - Giải Ba thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
48 Nguyễn Lương Trung 8/2 - Giải Nhất thi Violympic môn Toán tiếng Việt trên Internet cấp Quận 
49 Nguyễn Đăng Khoa 8/2 - Giải KK thi Violympic môn Toán tiếng Việt trên Internetcấp Quận 
50 Nguyễn Đăng Khoa 8/2 - Giải Ba thi Violympic môn Toán tiếng Anh trên Internetcấp Quận 
51 Đinh Thị Thu Na 8/2 - Giải Nhất cuộc thi “Toả sáng tài năng” cấp Thành phố
52 Đinh Thị Thu Na 8/2 - Giải Nhất cuộc thi “Toả sáng tài năng” cấp Quận
53 Nguyễn Thị Thanh Trúc 9/1 - Giải Nhất thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
54 Nguyễn Thị Thanh Trúc 9/1 - Giải KK học sinh giỏi môn Tiếng anh lớp 9 cấp Thành phố
55 Mai Huỳnh Hồng My 9/1 - Giải KK học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp Thành phố
56 Lê Minh Giàu 9/1 - Giải Nhì môn Cầu lông cấp Quận
57 Lê Trọng Bách 9/2 - Giải KK thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận.
58 Lê Trọng Bách 9/2 - Giải KK Tin học trẻ cấp Quận.
59 Nguyễn Quỳnh Nga 9/2 - Giải KK học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp Thành phố
60 Trịnh Văn Sơn 9/2 - Giải Nhất Tin học trẻ cấp Quận.
61 Nguyễn Văn Tỵ 9/2 - Giải Ba môn Cầu lông cấp Quận
62 Phan Thanh Thuỷ Tiên 11/2 - Giải Nhất cuộc thi Vẽ “Bảo vệ loài Tê giác” cấp Thành phố 
63 Phan Vũ Hoài Bão 12/1 - Giải Nhì học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12 cấp Thành phố
64 Nguyễn Thị Thiện Tâm 12/1 - Giải Ba học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12 cấp Thành phố
65 Nguyễn Nguyên Phương 12/1 - Giải KK học sinh giỏi môn Tiếng anh lớp 12 cấp Thành phố
66 Nguyễn Quang Huy 12/1 - Giải KK học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12 cấp Thành phố
67 Trần Minh Kiệt 12/1 - Giải KK học sinh giỏi môn Hoá học lớp 12 cấp Thành phố
68 Nguyễn Việt Hoàng 12/1 - Huy chương Đồng – Đồng đội nam Bóng rổ HKPĐ Toàn quốc.
69 Nguyễn Doãn Hải Anh 12/2 - Giải Ba học sinh giỏi môn Tiếng anh lớp 12 cấp Thành phố
70 Phạm Thái Linh 12/2 - Giải Ba học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 cấp Thành phố
71 Trần Nguyễn Lệ Quyên 12/2 - Giải Ba học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12 cấp Thành phố
72 Dương Minh Hiền 12/2 - Giải KK học sinh giỏi môn Tiếng anh lớp 12 cấp Thành phố
73 Lê Nguyễn Bá Phúc 12/2 - Giải KK học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 cấp Thành phố
74 Nguyễn Thị Như Hồng 12/2 - Giải KK học sinh giỏi môn Toán lớp 12 cấp Thành phố
75 Tập thể THCS - Giải KK Hội thi lồng đèn cấp Thành phố.
76 Tập thể THCS - Giải Bạc Văn nghệ cấp Thành phố
77 Tập thể THCS - Giải Ba cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ quê hương em” cấp Quận.
78 Tập thể THPT - Giải Nhì cuộc thi Kiến thức “Bảo vệ loài Tê giác” cấp Thành phố 
79 Tập thể THPT - Giải Nhất cuộc thi Dân vũ “Bảo vệ loài Tê giác” cấp Thành phố 
80 Tập thể THPT - Giải Ba cuộc thi Hùng biện “Bảo vệ loài Tê giác” cấp Thành phố 
81 Tập thể THPT - Giải Ba toàn đoàn “Bảo vệ loài Tê giác” cấp Thành phố 
82 Tập thể THPT - Giải KK toàn đoàn Ngày hội “ Tôi yêu tổ quốc tôi” cấp Quận 
83 Tập thể THPT - Giải KK toàn đoàn Ngày hội “Tháng thanh niên” cấp Quận

 Các tin liên quan khác :