THÔNG TIN HỌC SINH - Thành tích tiêu biểu

VINH DANH NHỮNG HỌC SINH TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER
VINH DANH NHỮNG HỌC SINH TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

stt Họ và tên Lớp Thành tích
01 Lương Phương Nguyên 2/1 Giải KK “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” cấp Thành phố
02 Hà Nguyễn Minh Thư 3/1 Giải KK Vở sạch chữ đẹp cấp Thành phố
03 Nguyễn Võ Thiên An 4/1 Huy chương Đồng Giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc
04 Nguyễn Võ Thiên An 4/1 Giải Nhì môn Tiếng Việt học sinh giỏi lớp 4 cấp Quận
05 Vũ Nguyễn Ngọc Minh 4/1 Giải Nhì môn Tiếng Việt học sinh giỏi lớp 4 cấp Quận
06 Đặng Trương Ngân Khánh 4/1 Giải Ba môn Tiếng Việt học sinh giỏi lớp 4 cấp Quận
07 Đặng Kỳ Diễm Quỳnh 5/1 Giải Nhất Olympic Tiếng Việt – Toán ngày Hội Tiểu học cấp Thành phố
08 Võ Nguyễn Anh 5/1 Giải Nhì Olympic Tiếng Việt – Toán ngày Hội Tiểu học cấp Thành phố
09 Võ Nguyễn Anh 5/1 Giải KK vẽ tranh An toàn giao thông cấp Thành phố
10 Võ Nguyễn Anh 5/1 Giải Ba Kể chuyện theo sách cấp Quận
11 Bùi Thanh Bình 5/1 Giải Nhì Olympic Tiếng Việt – Toán ngày Hội Tiểu học cấp Thành phố
12 Nguyễn Hoàng Nguyên Quân 5/1 Giải Nhì Olympic Tiếng Việt – Toán ngày Hội Tiểu học cấp Thành phố
13 Huỳnh Thị Thanh Bình 5/1 Giải Ba Olympic Tiếng Việt – Toán ngày Hội Tiểu học cấp Thành phố
14 Cao Thị Trang 7/1 Giải KK vẽ tranh An toàn giao thông cấp Thành phố
15 Phan Hiền Thảo Nhi 8/1 Giải Ba môn Tiếng Anh học sinh giỏi lớp 8 cấp Quận
16 Ngô Nhật Văn 8/1 Giải KK môn Ngữ văn học sinh giỏi lớp 8 cấp Quận
17 Ngô Thiên Văn 8/1 Giải KK môn Ngữ văn học sinh giỏi lớp 8 cấp Quận
18 Dương Hiển Minh Quân 8/1 Giải Nhì “Ngày hội ROBOTHON” cấp Thành phố
19 Đỗ Minh Hằng 8/2 Giải Nhất môn Tiếng Anh học sinh giỏi lớp 8 cấp Quận
20 Nguyễn Mai Ngọc 8/2 Giải Ba môn Ngữ văn học sinh giỏi lớp 8 cấp Quận
21 Dương Hiển Minh Phúc 8/2 Giải Nhì “Ngày hội ROBOTHON” cấp Thành phố
22 Nguyễn Nho Minh Uyên 9/1 Giải Nhất môn Ngữ văn học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố
23 Nguyễn Nho Minh Uyên 9/1 Giải Ba Sáng tác văn học cấp Thành phố
24 Nguyễn Nho Minh Uyên 9/1 Giải KK sáng tác văn học “Em viết về Đà Nẵng – Thành phố môi trường” cấp TP
25 Nguyễn Nho Minh Uyên 9/1 Giải Bức thư ấn tượng cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 cấp Quận
26 Châu Mỹ Linh 9/1 Giải Nhì môn Ngữ văn học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố
27 Hứa Xuân Luân 9/1 Giải Nhì môn Địa lý học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố
28 Phạm Trần Hoài An 9/1 Giải Ba môn Tiếng Anh học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố
29 Phạm Trần Hoài An 9/1 Giải KK sáng tác văn học “Em viết về Đà Nẵng – Thành phố môi trường” cấp TP
30 Lê Đức Hiếu 9/1 Giải Ba môn Hoá học học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố
31 Đặng Trương Vân Khánh 9/1 Giải Ba môn Địa lý học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố
32 Phạm Hoàng Anh 9/1 Giải Khuyến khích môn Sinh học học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố
33 Huỳnh Thị Mỹ Tâm 9/2 Giải Nhất môn Ngữ văn học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố
34 Huỳnh Thị Mỹ Tâm 9/2 Giải Khuyến khích môn Tin học học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố
35 Nguyễn Lương Trung 9/2 Giải Ba môn Toán học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố
36 Nguyễn Đăng Khoa 9/2 Giải Ba môn Địa lý học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố
37 Nguyễn Đăng Khoa 9/2 Giải Khuyến khích môn Tin học học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố
38 Trần Minh Phúc 9/2 Giải Ba đơn nam môn Cầu lông cấp Quận
39 Mai Huỳnh Hồng My 10/1 Giải KK sáng tác văn học “Em viết về Đà Nẵng – Thành phố môi trường” cấp TP
40 Trịnh Văn Sơn 10/5 Giải KK Hội thi “Ươm mầm Khởi nghiệp” do Đoàn trường Đh Kinh tế Đà Nẵng Tổ chức cho học sinh THPT cấp Thành phố
41 Nguyễn Duy Tín 12/1 Giải Nhì cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT
42 Nguyễn Duy Tín 12/1 Giải Khuyến khích môn Toán học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố
43 Lê Phùng Diệu Trinh 12/1 Giải Ba môn Địa lý học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố
44 Nguyễn Thị Ngọc Vy 12/2 Giải Ba môn Sinh học học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố
45 Nguyễn Thị Thanh Thương 12/2 Giải Ba môn Địa lý học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố
46 Phan Thanh Thuỷ Tiên 12/2 Giải Khuyến khích môn Sinh học học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố
47 Trần Thị Thu 12/2 Giải Khuyến khích môn Lịch sử học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố
48 Tôn Thất Phúc Long 12/2 Huy chương Đồng đơn nam môn cầu Lông cấp Thành phố
49 Phan Đình Đạt 12/2 Giải KK Hội thi “Ươm mầm Khởi nghiệp” do Đoàn trường Đh Kinh tế Đà Nẵng Tổ chức cho học sinh THPT cấp Thành phố
50 Tập thể Tiểu học Giải Nhì Tạo hình “Ngày hội tuổi thơ” cấp Quận
51 Tập thể Tiểu học Giải Nhì “Em yêu lịch sử Việt Nam” cấp Quận
52 Tập thể Tiểu học Giải KK Ngày hội đọc sách cấp Quận
53 Đoàn – Đội THCS Giải KK toàn đoàn Hội thi “Xuân yêu thương” cấp Quận
54 Đoàn – Đội THCS Giải B Song ca Hội thi “Xuân yêu thương” cấp Quận
55 Đoàn – Đội THCS Giải B tiết mục Múa Hội thi “Xuân yêu thương” cấp Quận
56 Đoàn – Đội THPT Giải A tiết mục Hát - Múa Hội thi “Xuân yêu thương” cấp Quận
57 Đoàn – Đội THPT Giải A tiết mục Múa Hội thi “Xuân yêu thương” cấp Quận
58 Đoàn – Đội THPT Giải Nhất toàn đoàn Hội thi “Xuân yêu thương” cấp Quận
59 Đoàn – Đội THPT Giải KK toàn đoàn Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cấp quận
60 Đoàn – Đội THPT Giải Ba toàn đoàn Hội thi “Em yêu biển đảo quê hương” cấp Thành phố
61 Đoàn – Đội THPT Giải B tiết Tốp ca Hội thi “Xuân yêu thương” cấp Quận


Các tin liên quan khác :